ارتباط با ما 02144787082

شرکت‌های دانش بنیان حوزه خدمات

زمان مطالعه: 6 دقیقه شرکت‌های دانش بنیان حوزه خدمات شامل شرکت‌هایی است که در زمینه خدمات تجاری سازی مرتبط با حوزه دانش بنیان فعالیت می‌نمایند. این شرکت‌ها چنانچه مطابق با دسته هشتم فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، به ارائه خدمات بپردازند می‌توانند گواهینامه دانش بنیان را دریافت نمایند. فهرست خدمات تجاری سازی دانش بنیان مطابق آخرین ویرایش فهرست ...

شرکت‌های دانش بنیان حوزه خدمات
6 دقیقه
0 دیدگاه
امیر عباس نیازی
زمان مطالعه: 6 دقیقه

شرکت‌های دانش بنیان حوزه خدمات شامل شرکت‌هایی است که در زمینه خدمات تجاری سازی مرتبط با حوزه دانش بنیان فعالیت می‌نمایند. این شرکت‌ها چنانچه مطابق با دسته هشتم فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، به ارائه خدمات بپردازند می‌توانند گواهینامه دانش بنیان را دریافت نمایند.

فهرست خدمات تجاری سازی دانش بنیان

مطابق آخرین ویرایش فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، فهرست شرکت‌های دانش بنیان حوزه خدمات تجاری سازی که مشمول دریافت گواهینامه دانش بنیان می‌گردند به شرح زیر است:

خدمات ارزیابی:

 • تهیه طرح کسب و کار (BP)، مطالعات امکان سنجی (FS) در حوزه محصولات دانش بنیان به شرط جذب سرمایه‌گذار؛
 • ارزیابی فنی محصولات در حوزه دانش بنیان؛
 • ارزیابی توانمندی فنی شرکت‌ها در حوزه دانش بنیان؛
 • ارزش‌گذاری دانش فنی.

خدمات حقوقی و مالکیت فکری:

 • جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت)؛
 • نگارش و ثبت اختراع خارجی (پتنت)؛
 • نقض و دعاوی حقوق مالکیت صنعتی؛
 • مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قرارداد‌ها در حوزه محصولات دانش بنیان.

خدمات تبادل فناوری

 • خدمات واسطه‌گری محصولات B2B و B2G در حوزه محصولات دانش بنیان؛
 • مشاوره خرید و انتقال فناوری.

خدمات توسعه بازار

 • تحقیقات بازار در حوزه محصولات دانش بنیان؛
 • تدوین برنامه بازاریابی و مشاوره مدیریت برند در حوزه محصولات دانش بنیان؛
 • خدمات طراحی صنعتی در حوزه محصولات دانش بنیان؛
 • تدوین استاندارد‌های پژوهش محور در حیطه‌های فناوری منوط به تصویب در سطح ملی؛
 • مدیریت صادرات (EMC) در حوزه محصولات دانش بنیان.

خدمات مالی و سرمایه‌گذاری

 • سرمایه‌گذاری (مشارکت حقوقی (سهامداری) و مشارکت مدنی (پروژه و طرح)) در حوزه محصولات دانش بنیان؛
 • ارائه تسهیلات مالی در حوزه محصولات دانش بنیان؛
 • خدمات جذب سرمایه (خدمات جمع سپاری (crowdfunding)) در حوزه محصولات دانش بنیان.

خدمات مدیریت فناوری و کسب و کار

 • مشاوره و پیاده سازی فرآیند‌های مدیریت فناوری و نوآوری؛
 • مدیریت دانش (اجرای همه مراحل چرخه مدیریت دانش از قبیل تولید دانش، نگهداری دانش، اشتراک دانش، استفاده از دانش) مشروط بر یکپارچگی با سایر سامانه‌های سازمانی.

شتابدهی و توسعه‌گری نواحی نوآوری

 • ارائه خدمات پیش شتابدهی با محوریت تیم سازی؛
 • ارائه تمامی خدمات شتابدهی شامل: تامین فضای کسب و کار، مربی‌گری و مشاوره، جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری، آموزش؛
 • توسعه‌گری فضاهای نوآوری :تامین، تجهیز و توسعه فضاهای مورد نیاز برای استقرار تیم‌ها و شرکت‌ها با هدف کسب فناوری، اختراعات و توسعه محصولات جدید؛
 • ارائه خدمات فضای کار اشتراکی.

خدمات سیاست‌گذاری

 • تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه (با تاییدیه دستگاه اجرایی ذیربط) شامل: 1- تدوین قوانین، آیین نامه‌ها و نظام نامه‌ها مشروط به تصویب یا ابلاغ آن‌ها در سطح ملی/استانی. 2- تدوین اسناد توسعه ملی/استانی در زمینه صنعتی، فناوری و بخشی مشروط به تصویب یا ابلاغ آن‌ها در سطح ملی/استانی. 3- تدوین گزارش ارزیابی برنامه‌های ملی/استانی.

 

معیارهای تفصیلی حوزه تجاری سازی

معیار های تفصیلی شناسایی شرکت‌های دانش بنیان حوزه خدمات:

1- معیارهای کلی به شرح زیر است:

 • شرط لازم برای ورود شرکت متقاضی به فرآیند ارزیابی، داشتن آخرین اظهارنامه مالیاتی به همراه فروش است. حوزه شتابدهی، فضای کار اشتراکی، توسعه‌گری فضای نوآوری و سرمایه‌گذاری از این موضوع مستثنا است. در مورد سرمایه‌گذاری، صرفا داشتن آخرین اظهارنامه مالیاتی شرط لازم است.
 • در موارد الزام به داشتن اظهارنامه مالیاتی و فروش، برای تایید شرط مرحله تولید، داشتن اسناد فروش اعم از قرارداد یا فروش فاکتوری ناظر به خدمات ضروری است.
 • تمام خدمات شرکت‌های حوزه تجاری سازی به جز «ارزشگذاری و قیمت‌گذاری (فناوری، دارایی فکری، محصول)» و «نگارش و ثبت اختراع خارجی (پتنت)» صرفا به صورت سطح دو تایید می‌شوند.

2- «تهیه طرح کسب‌ و کارBP، مطالعات امکان سنجی FS در حوزه محصولات دانش بنیان به شرط جذب سرمایه‌گذار» صرفا در صورتی که بر مبنای این مستندات، به جذب سرمایه‌گذار منتج شده باشد، مورد قبول است. حداقل رقم سرمایه‌گذاری نباید کمتر از 5 میلیارد ریال باشد. بنابراین طرح کسب و کار، مطالعات امکانسنجی، حتی در حوزه محصولات دانش بنیان که به عنوان مثال برای بانک‌ها (جهت اخذ تسهیلات) نوشته می‌شود، مورد پذیرش نیست.

3- ارزیابی فنی محصولات در حوزه دانش بنیان صرفا به سفارش کارفرمای دولتی مورد تایید است.

4- ارزیابی توانمندی فنی شرکت‌ها در حوزه دانش بنیان به شرط احراز موارد ذیل مورد تایید است:

 • ارزیابی توانمندی فنی شرکت به سفارش کارفرما باشد (کارفرمایی غیر از شرکتی که توانمندی فنی آن ارزیابی می‌شود.)
 • ارزیابی توانمندی فنی شرکت‌ها بمنظور اخذ تسهیلات نمونه سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در این زیر دسته مورد تایید است.

5- در زیر دسته «ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری (فناوری، دارایی فکری، محصول)» خدمت قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها مورد پذیرش نیست. همچنین در این زیردسته، در صورت انجام خدمت ارزشگذاری ناظر به حوزه دانش بنیان، حائز سطح فناوری یک بوده و در غیراینصورت به صورت سطح دو قابل تایید است.

6- ارائه خدمت جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت) صرفا به صورت کاملا روشمند، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

7- مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها به شرط وجود موارد ذیل مورد تایید است:

 • ارائه خدمت با دانش فنی بالا انجام شود (حوزه فناوری‌های برتر).
 • ارائه خدمت علاوه بر دانش حقوق بروز، نیاز به دانش فنی محصول مرتبط داشته باشد.

8- در زیر دسته خدمات واسطه‌گری محصولات B2B و B2G در حوزه محصولات دانش بنیان، لازم است بهره برداری توسط خریدار جهت تولید محصول یا ارائه خدمت باشد. همچنین خدمات توسعه و تبادل فناوری (جهت رسوخ در صنایع یا انتقال فناوری) در این بخش مورد تایید است. در حوزه تبادل فناوری، تحقق فروش یا کسب درآمد در حوزه مربوطه، شرط لازم است.

9- قراردادهای تحقیقات بازار باید شامل بخش بندی بازار، تحلیل رقبا و مشتریان بالقوه، برآورد اولیه از تقاضای بازار و تدوین استراتژی ورود به بازار باشد. به عبارت دیگر جمع آوری و پردازش و تحلیل نظام مند اطلاعات و داده‌ها در مورد کلیه پارامترهای بازار کالاها و خدمات، ذیل این خدمت مورد انتظار است.

10- خدمات تدوین برنامه بازاریابی باید شامل تحلیل شرایط محیطی، برنامه عملیاتی، طراحی مدل کسب و کار و با تمرکز بر تحقیقات بازار باشد.

11- خدمات طراحی صنعتی در حوزه محصولات دانش بنیان به شرط ساخت قالب یا محصول (برون سپاری ساخت) مورد پذیرش است.

12- در زیر دسته «تدوین استانداردهای پژوهش محور در حیطه‌های فناوری منوط به تصویب در سطح ملی» :

 • ترجمه استانداردها و گردآوری مورد پذیرش نیست.
 • تایید استاندارد نهایی توسط مراجع ذیصلاح الزامی است.
 • استاندارد باید ناظر به محصول یا موضوع جدید، نگاشته شده باشد.
 • لازم است دانش فنی مرتبط با محصول در شرکت متقاضی موجود باشد.

13- در زیر دسته «سرمایه‌گذاری (مشارکت حقوقی (سهامداری) و مشارکت مدنی (پروژه و طرح))» سرمایه‌گذاری بیش از 30 میلیارد ریال صرفا در حوزه دانش بنیان مورد پذیرش است.

14- در زیر دسته «خدمات جذب (تامین) سرمایه (خدمات جمع سپاری (Crowdfunding))» سرمایه‌گذاری تجمیعی بیش از 30 میلیارد ریال صرفا در حوزه دانش بنیان مورد پذیرش است.

15- زیردسته «مشاوره و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری»:

 • باید دارای قرارداد به ارزش حداقل 2میلیارد ریال و در تعامل با حداقل دو شرکت باشد.
 • مدیریت فناوری شامل فرآیندهای شناسایی، انتخاب، جذب، بهره برداری و محافظت از فناوری است.

16- خدمت «ارائه خدمات پیش شتابدهی با محوریت تیم سازی» با احراز همه موارد ذیل قابل تایید خواهد بود:

 • داشتن قرارداد با حداقل دو شرکت / کارفرما / شتابدهنده برای انجام پیش شتابدهی و تیم سازی.
 • انجام یک سیکل کامل پیش شتابدهی شامل آموزش، مربیگری، و نهایتا معرفی تیم‌های منتخب به شتابدهنده جهت انعقاد قرارداد شتابدهی (به عنوان ورودی شتابدهنده).
 • پذیرش حداقل دو تیم منتخب فرآیند پیش شتابدهی در شتابدهنده (به عنوان ورودی شتابدهنده)

17- در مورد شتابدهنده‌ها:

 • یک سیکل کامل شتابدهی شامل ارائه تمامی خدمات -1 تامین فضای کسب و کار، -2 مربیگری و مشاوره، -3 جذب سرمایه یا سرمایه‌گذاری، -4 آموزش، منجر به تایید شتابدهنده می‌گردد. باید یک سیکل کامل در طول یک سال اخیر انجام شده باشد. همچنین لزوما استارت آپ‌های خروجی شتابدهنده باید حقوقی شده باشند تا بتوان جذب سرمایه‌گذار را در مورد ایشان بررسی کرد. البته در جایی که مدل مدیریتی شتابدهنده به گونه ای است که لزوما به خروج استارت آپ‌ها در قالب حقوقی منجر نمی‌شود، به شرط فروش دانش فنی محصول / خدمت قابل پذیرش است. جذب سرمایه‌گذار می‌تواند از داخل گروه شرکت یا سرمایه‌گذار خارج از گروه شرکت (شتابدهنده) باشد.
 • عضویت در مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس حتی در صورت عدم انجام یک سیکل کامل شتابدهی، منجر به تایید شتابدهنده خواهد شد. بنابراین متقاضی با وجود نداشتن یک سیکل کامل شتابدهی در یک سال اخیر، با عضویت قطعی در مرکز شتابدهی نوآوری پارک پردیس، تایید می‌شود. موافقت اصولی با عضویت شتابدهنده در مرکز فوق قابل قبول نیست. در صورتی که شتابدهنده ای از عضویت مرکز شتابدهی نوآوری پارک پردیس خارج شد، پس از بررسی، در صورتی که یک سیکل کامل شتابدهی در یک سال اخیر انجام نداده باشد، از لیست دانش بنیان نیز خارج می‌شود.

18- در مورد «خدمات فضای کار اشتراکی»، حداقل باید دو شرط از شرایط زیر محقق شده باشد:

 • متقاضی در زمان بررسی باید دارای حداقل دو تیم خروجی باشد که به عنوان ورودی در یکی از شتابدهنده‌های دانش بنیان پذیرفته شده باشند.
 • متقاضی حداقل یکی از شتابدهنده‌ها (فعالیت شتابدهی مورد تایید خبرگان حوزه و قابل استعلام) را در محل خود مستقر کرده باشد.
 • تسهیل‌گری جذب سرمایه‌گذار منوط به جذب سرمایه برای تیم‌های خروجی.
 • متقاضی از طریق سازمان‌های دولتی و غیر دولتی موفق به انعقاد قرارداد برای تیم‌های مستقر خود شده باشد.

19- خدمات سیاست‌گذاری صرفا در صورتی که قرارداد شرکت متقاضی با ارگان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی باشد، مشروط به تصویب یا ابلاغ در سطح ملی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

20- در مورد زیر دسته «توسعه‌گری فضاهای نوآوری» صرفا شرکت‌های معرفی شده توسط مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید