ارتباط با ما 02144787082

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان : نوپا، نوآور، فناور

زمان مطالعه: 5 دقیقه تفاوت شرکت‌های دانش بنیان: راهنمایی جامع – انواع شرکت دانش بنیان در این مقاله به بررسی تفاوت شرکت‌های دانش بنیان و تعاریف مختلف ارائه شده توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خواهیم پرداخت. همچنین سعی خواهیم نمود تا با ساده سازی تعاریف تا حد ممکن، پروسه شناسایی شرکت های دانش بنیان را برای ...

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان : نوپا، نوآور، فناور
5 دقیقه
0 دیدگاه
امیر عباس نیازی
زمان مطالعه: 5 دقیقه

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان: راهنمایی جامع – انواع شرکت دانش بنیان

در این مقاله به بررسی تفاوت شرکت‌های دانش بنیان و تعاریف مختلف ارائه شده توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خواهیم پرداخت. همچنین سعی خواهیم نمود تا با ساده سازی تعاریف تا حد ممکن، پروسه شناسایی شرکت های دانش بنیان را برای عموم مردم، معرفی نماییم. در ادامه ابتدا به تعریف سه نوع شرکت دانش بنیان خواهیم پرداخت و در انتها با معرفی تفاوت های آن ها، مقاله را پایان خواهیم داد:

 

شرکت های دانش بنیان “نوپا

معرفی شرکت های نوپا

شرکت های دانش بنیان نوپا به شرکت هایی اطلاق می‌شود که هنوز به بلوغ کسب و کاری و اقتصادی نرسیده‌اند. این شرکت ها در زمینه تحقیق، طراحی، و توسعه کالاها و خدمات فناورانه فعالیت می‌کنند. برای تایید به عنوان “شرکت دانش بنیان نوپا”، شرکت باید تمامی معیارهای زیر را داشته باشد:

 1. تولید نمونه آزمایشگاهی

شرکت باید حداقل یک محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی را طراحی و تولید کند، مشروط به داشتن تمامی معیارهای ماده 1.

 1. تحقیق و توسعه متمرکز

شرکت باید برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل 50 درصد از هزینه‌های خود را برای تحقیق در توسعه محصول اختصاص دهد.

 1. نیروی انسانی تخصصی

حداقل 50 درصد از نیروی انسانی شرکت باید به صورت تخصصی در تحقیقات مرتبط با موضوع فعالیت داشته باشد.

 1. درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید کمتر از 50 میلیارد ریال باشد.

 1. برنامه رشد

شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و در فرآیند ارزیابی تایید دبیرخانه را به‌دست آورد.

نکات قابل توجه

درصورتی که شرکت در حداقل 6 ماه تا زمان ارزیابی دارای حداقل دو شرط از شرایط فوق باشد و موفق به اخذ گرنت های علمی و فناوری یا قراردادهای رسمی پژوهشی شود، حتی اگر دستیابی به نمونه اولیه محصول یا خدمت بیش از یک سال طول بکشد، به عنوان یک محصول دانش بنیان پذیرفته می‌شود.

 

شرکت های دانش بنیان “نوآور

معرفی شرکت های نوآور

شرکت های دانش بنیان نوآور به شرکت هایی اطلاق می‌شود که به بلوغ کسب و کاری و اقتصادی دست یافته‌اند. این شرکت ها در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه فعالیت می‌کنند. برای تایید به عنوان “شرکت دانش بنیان نوآور”، شرکت باید تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

 1. تولید تجاری

شرکت باید دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش بنیان باشد، مشروط به داشتن تمامی معیارهای ماده 1.

 1. درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.

 1. برنامه رشد

شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کرده و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.

 1. سهم فروش

سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل شرکت باید کمتر از 50 درصد باشد.

 

شرکت های دانش بنیان “فناور

معرفی شرکت های فناور

شرکت های دانش بنیان فناور نیز به شرکت هایی اطلاق می‌شود که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست یافته‌اند. این شرکت ها در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه فعالیت می‌کنند. برای تایید به عنوان “شرکت دانش بنیان فناور”، شرکت باید تمامی معیارهای زیر را داشته باشد:

 1. تولید تجاری

شرکت باید دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش بنیان باشد، مشروط به داشتن تمامی معیارهای ماده 1.

 1. درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.

 1. تعداد نیروی کار

شرکت باید حداقل 10 نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد.

 1. سهم فروش

سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل حداقل 50 درصد باشد.

نکات قابل توجه

درآمد حاصل از پروژه‌های “مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC” که کمتر از 10 درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیارهای ماده 1 باشد، و خدمات تجاری سازی و خدمات آزمایشگاهی و فرآیندهای حائز شرایط ماده 1 که منجر به تولید محصولات غیردانش بنیان می‌شوند، در فروش کالاها/خدمات دانش بنیان محاسبه نمی‌شود.

 

همین حالا شرکت دانش بنیان خود را ثبت کنید: ثبت درخواست مشاوره دانش بنیان

 

تفاوت های شرکت‌های دانش بنیان “نوپا”، “نوآور”، و “فناور”

شرکت‌های دانش بنیان “نوپا”، “نوآور”، و “فناور” از لحاظ ماهیت و شرایط تأسیس دارای تفاوت‌های مهمی هستند. در زیر تفاوت‌های اصلی این سه نوع شرکت دانش بنیان را بررسی می‌کنیم:

 1. نوپا:
  • ماهیت: شرکت‌های دانش بنیان نوپا به شرکت‌هایی اطلاق می‌شوند که هنوز به بلوغ کسب و کاری و اقتصادی نرسیده‌اند.
  • تولید نمونه آزمایشگاهی: برای تایید به عنوان “شرکت دانش بنیان نوپا”، شرکت باید حداقل یک محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی را طراحی و تولید کند.
  • معیارهای مالی: درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی باید کمتر از 50 میلیارد ریال باشد.
 2. نوآور:
  • ماهیت: شرکت‌های دانش بنیان نوآور به شرکت‌هایی اطلاق می‌شوند که به بلوغ کسب و کاری و اقتصادی دست یافته‌اند.
  • تولید تجاری: شرکت برای تایید به عنوان “شرکت دانش بنیان نوآور”، باید دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش بنیان باشد.
  • معیارهای مالی: درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.
 3. فناور:
  • ماهیت: شرکت‌های دانش بنیان فناور نیز به شرکت‌هایی اطلاق می‌شوند که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست یافته‌اند.
  • تعداد نیروی کار: شرکت برای تایید به عنوان “شرکت دانش بنیان فناور” باید حداقل 10 نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد.
  • سهم فروش: سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل حداقل 50 درصد باشد.

این جدول به شما کمک می‌کند تا تفاوت‌های اصلی بین شرکت‌های دانش بنیان “نوپا”، “نوآور”، و “فناور” را به طور واضح درک کنید:

شرکت دانش بنیان “نوپا شرکت دانش بنیان “نوآور شرکت دانش بنیان “فناور ویژگی‌ها
هنوز به بلوغ نرسیده به بلوغ دست یافته به بلوغ دست یافته ماهیت
نمونه آزمایشگاهی تجاری تجاری تولید
بر اساس نیاز بر اساس نیاز حداقل 10 نفر تعداد نیروی کار
کمتر از 50 میلیارد بیش از 50 میلیارد بیش از 50 میلیارد درآمد عملیاتی
ارائه برنامه ارائه برنامه ارائه برنامه برنامه رشد
کمتر از 50 درصد حداقل 50 درصد سهم فروش

 

لینک های مفید:

آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

ثبت درخواست مشاوره دانش بنیان

 

پرسش و پاسخ متداول:

 1. شرکت دانش بنیان چیست؟
  • پاسخ: شرکت دانش بنیان شرکتی است که فعالیت خود را در زمینه تحقیق، طراحی، و توسعه کالاها و خدمات فناورانه انجام می‌دهد. این شرکت‌ها به دستاوردهای دانشی و فناورانه خود معروف هستند.
 2. چه تفاوت‌هایی بین شرکت‌های دانش بنیان “نوپا” و “نوآور” وجود دارد؟
  • پاسخ: شرکت‌های دانش بنیان “نوپا” هنوز به بلوغ کسب و کاری نرسیده‌اند، در حالی که “نوآور” شرکت‌هایی هستند که به بلوغ کسب و کاری و اقتصادی دست یافته‌اند.
 3. چه معیارهایی برای تایید یک شرکت به عنوان “فناور” در نظر گرفته می‌شود؟
  • پاسخ: شرکت دانش بنیان “فناور” باید تمامی معیارهای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش بنیان، درآمد عملیاتی بیش از 50 میلیارد ریال، حداقل 10 نفر نیروی بیمه شده تمام وقت، و سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان از فروش کل حداقل 50 درصد را داشته باشد.
 4. چگونه می‌توان به عنوان یک شرکت دانش بنیان فعالیت کرد؟
  • پاسخ: برای فعالیت به عنوان شرکت دانش بنیان، باید تحقیقات و توسعه متمرکزی داشته و حداقل یک محصول دانش بنیان را تولید نموده و معیارهای مرتبط با تولید، درآمد، و نیروی انسانی را دنبال کرد.
 5. چه تفاوت‌هایی در درآمد عملیاتی برای تایید شرکت به عنوان “نوپا” و “نوآور” در نظر گرفته می‌شود؟
  • پاسخ: برای شرکت‌های “نوپا” درآمد عملیاتی کمتر از 50 میلیارد ریال باید باشد، در حالی که برای “نوآور”، این مبلغ بیش از 50 میلیارد ریال است.

 

لینک خروجی مفید: خدمات شتابدهی دانش بنیان شتابدهنده نانوپل

دیدگاهتان را بنویسید