ارتباط با ما 02144787082

آیین نامه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان چیست؟

زمان مطالعه: 15 دقیقه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ 1402/2/18 به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره /141602ت46513هـ  مورخ 1391/08/21 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه ارزیابی و حمایت ...

آیین نامه ارزیابی محصولات و خدمات دانش بنیان
15 دقیقه
8 دیدگاه
امیر عباس نیازی
زمان مطالعه: 15 دقیقه

کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ 1402/2/18 به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره /141602ت46513هـ  مورخ 1391/08/21 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان چیست؟ – راهنمای کامل دانش بنیان شدن محصولات و خدمات شرکت ها

بیشتر بخوانید: فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان – آخرین ویرایش

لینک مفید: اگر با محتوای این مقاله آشنایی دارید، جهت ثبت دانش بنیان محصولات یا خدمات خود اینجا را کلیک کنید.

 

فصل 1 : تعاریف آیین نامه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مندرج در ذیل به کار میروند:

 • قانون حمایت: قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1389/08/30و اصلاحات بعدی آن.
 • قانون جهش: قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 31/02/1401 .
 • شرکت: به اجتماعی از افراد گفته میشود که مطابق مقررات قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان آن بوده و ضروری است تا مطابق مقررات مربوط به ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی ثبت آن منتشر و برای اطلاع اشخاص ثالث اعلام شود. شرکت در ماده20 قانون تجارت، به هفت نوع تقسیم شده است که عبارتند از: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.
 • کارگروه: کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 31/02/1401 .
 • دبیرخانه: دبیرخانه تخصصی ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های متقاضی دانش بنیان که در معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مستقر است.
 • شرکت دانش بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری های برتر نسبت به تراز متوسط فناوری های موجود در کشور و با ارزش افزوده بالا و براساس معیارهای مورد نظر این آیین نامه، به تأیید کارگروه می رسد.
 • سامانه: درگاه الکترونیك متمرکزی است که بستر سنجش، ارزیابی و ارائه خدمات حمایتی به شرکت های دانش بنیان است.
 • کارگزاران: اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور ارتباط، ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب میشوند.
 • نمونه آزمایشگاهی: نمونه اولیه ای از محصول است که در مقیاس آزمایشگاهی کارکردهای اصلی محصول نهایی را داشته باشد و شرکت تلاش می کند با انجام آزمایش ها و طراحی های بیشتر، اشکالات آن را برطرف کند.
 • تولید تجاری: کالایی که به مرحله تولید و فروش رسیده باشد و کلیه مجوزها، تاییدیه ها و استانداردهای لازم مورد نظر دبیرخانه متناسب با حوزه فناوری کالا را اخذ کرده باشند.
 • نمونه جدید: طرح اولیه ای از محصول جدید مرتبط با توانمندی های فناورانه یا محصولات تایید شده شرکت دانش بنیان است.
 • برنامه رشد: برنامه ارائه شده از طرف شرکت که شامل: رشد در زمینه های فروش، صادرات، اشتغال تخصصی، اخذ تاییدیه ها، استانداردها و مجوزهای لازم برای عرضه گسترده محصول در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه سبد محصولات دانش بنیان، نرخ رشد میزان تشکیل و جذب سرمایه و میزان همکاری های فناورانه می باشد.
 • فهرست کالا و خدمات دانش بنیان: فهرستی از محصولات شامل کالاها و خدمات فناورانه برخوردار از فناوری های برتر نسبت به تراز متوسط فناوری های موجود در کشور است که بر اساس ضوابط شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان توسط دبیرخانه تدوین، به روزرسانی و منتشر می شود. در تدوین این فهرست علاوه بر ملاحظات سطح فناوری، محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه مرتبط با اولویت های راهبردی و ملی و مزیت های رقابتی بخش های اصلی اقتصادی کشور مورد توجه قرار می گیرد.
 • درآمد عملیاتی: درآمد ناشی از فروش کالاها یا خدمات شرکت ها که در ردیف های «فروش خالص» «درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات» و «سایر درآمدهای عملیاتی» در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکتها درج می شود.

فصل2 : معیارهای ارزیابی « شرکت های دانش بنیان » و « کالاها و خدمات دانش بنیان » چیست؟

کالاها و خدمات ارائه شده از سوی شرکت متقاضی لازم است برخوردار از همه معیارهای مندرج در ماده 1 باشد. همچنین احراز یکی از معیارهای مندرج در ماده 4 ، 3 یا 5 در فرآیند ارزیابی ضروری است.

 

ماده -1 معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان مورد تایید چیست:

1-1 مرحله تولید:  کالاهای ارائه شده، باید در حال تولید بوده یا حداقل در مقیاس آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی) ساخته شده باشند.

تبصره 1:  احراز معیار «مرحله تولید» برای خدمات مورد ارزیابی، از طریق مستندات مثبته فروش صورت می پذیرد.

1-2 سطح فناوری:  محصولات ارائه شده باید در حوزه فناوری های برتر باشند به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت یا دانش فنی فرآیند تولید محصول از متوسط سطح فناوری های موجود در کشور بالاتر بوده و دستیابی به آن مستلزم انجام تحقیق و توسعه توسط یك تیم فنی خبره باشد. محصولات دارای سطح فناوری قابل پذیرش، در قالب فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان توسط دبیرخانه تدوین و منتشر می شود.

تبصره 2: در صورتی که شرکت، مجری پروژه «مهندسی، پیمانکاری و ساخت  EPC» باشد، اگر حداقل 5 درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیارهای ماده 1 بوده و حداقل 10درصد از تجهیزات خریداری شده از شرکت های دانش بنیان تامین شده باشد، خدمات شرکت متقاضی تایید می شود.

1-3 تسلط بر دانش فنی:  شرکت باید مطابق با پیوست 1 حداقل در یکی از موارد زیر ناظر به دانش طراحی، تسلط داشته باشد:

الف- طراحی زیرسیستم اصلی کالا و خدمت.

ب- طراحی یکپارچه سازی کالا و خدمت.

ج- طراحی فرآیند (یا تجهیزات) تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند (یا تجهیزات تولید).

تبصره 3: دبیرخانه می تواند شرط تسلط بر دانش فنی را با توجه به حوزه فناوری از طریق تعدادی از نشانگرهای اثبات کننده ی دانش فنی از قبیل موارد ذیل احراز کند. سنجش این موارد در ارتباط با محصول مورد ارزیابی صورت می پذیرد:

 • هزینه کرد تحقیق و توسعه
 • تعداد نیروی انسانی فعال در حوزه تحقیق و توسعه شرکت
 • برخورداری از مشتری تخصصی پایدار (تعداد مشتری، مدت و تناوب فروش به هر کدام)
 • میزان جذب سرمایه از شرکت های بزرگ
 • میزان سرمایه گذاری در تیم های فناور و شرکت های دانش بنیان
 • انعقاد قراردادهای همکاری فناورانه با سایر شرکت ها یا دانشگاه ها
 • داشتن ثبت اختراع بین المللی تایید شده نهایی (گرنت شده)
 • دارا بودن استانداردهای تخصصی و تاییدیه های عملکرد

ماده -2 انواع شرکت های دانش بنیان چیست؟

شرکت های دانش بنیان موضوع این آیین نامه شامل دسته های زیر است:

الف  نوپا

ب  نوآور

ج  فناور

 

ماده -3 شرکت های دانش بنیان « نوپا » کدام است؟

شرکت های فعال در حوزه تحقیق، طراحی و توسعه کالاها و خدمات فناورانه که هنوز از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا نکرده اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به عنوان « شرکت دانش بنیان نوپا » تایید می شوند:

-3-1شرکت حداقل یك محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ماده 1 ساخته و ارائه کند.

تبصره 4: در حوزه های اشاره شده در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان، در مواردی که دستیابی به نمونه اولیه محصول یا خدمت، مستلزم تحقیق و توسعه مستمر در بازه زمانی بیش از یك سال است، در صورتی که شرکت به مدت حداقل 6 ماه تا زمان ارزیابی دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشد، موضوع به عنوان یك محصول دانش بنیان پذیرفته می شود. محصول در صورت عدم کسب معیارهای ماده 1پس از مدت زمان دو سال، عدم تایید می شود. تشخیص تحقق شرایط فوق با دبیرخانه است.

-1برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل 50 درصد هزینه شرکت صرف تحقیق در توسعه محصول هدف شده باشد.

2-حداقل 50 درصد از نیروی انسانی شرکت به صورت تخصصی در تحقیقات مرتبط با موضوع فعالیت داشته است.

-3شرکت موفق به اخذ گرنت های علمی و فناوری یا قراردادهای رسمی پژوهشی با اسناد مثبته تراکنش مالی واقعی از نهادهای دولتی یا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده است.

 

3-2 درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت کمتر از 50 میلیارد ریال باشد.

3-3 شرکت برنامه رشد خود را ارائه نموده و در فرآیند ارزیابی به تایید دبیرخانه برساند.

تبصره 5: شرکت های فاقد اظهارنامه مالیاتی صرفا یك سال از زمان اولین تایید فرصت خواهند داشت تا اظهارنامه مالیاتی خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

ماده -4 شرکت های دانش بنیان « نوآور » کدام است؟

شرکت های فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به عنوان «شرکت دانش بنیان نوآور» تایید می شوند:

4-1 شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا/خدمت دانش بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ماده 1 باشد.

4-2 درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.

4-3 شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.

4-4 سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از 50 درصد باشد.

 

ماده -5 شرکت های دانش بنیان « فناور » کدام است؟

شرکت های فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به عنوان «شرکت دانش بنیان فناور» تایید می شوند:

5-1 شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا/خدمت دانش بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیارهای ماده 1 باشد.

5-2 درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.

5-3 شرکت باید حداقل 10 نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد.

5-4 سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل حداقل 50 درصد باشد.

تبصره 6: درآمد حاصل از موارد زیر در فروش کالاها/خدمات دانش بنیان، مندرج در بند 4-5 این ماده لحاظ نمی شوند:

 • پروژه «مهندسی، پیمانکاری و ساخت »EPC که کمتر از 10 درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیارهای ماده 1 باشد.
 • خدمات تجاری سازی، خدمات آزمایشگاهی و همچنین فرآیندهای حائز شرایط ماده 1 که منجر به تولید محصولات غیردانش بنیان می شوند.

5-5 شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.

ماده -6 حمایت های شرکت های دانش بنیان چیست؟

6-1 حمایت های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کالاها و خدمات دانش بنیان تأییدشده، خواهد بود.

6-2 حمایت مالیاتی از کلیه شرکت های دانش بنیان مطابق مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان خواهد بود.

6-3 چنانچه شرکت های دانش بنیان، متقاضی استفاده از انواع حمایت ها برای توسعه محصول جدید خود باشند، محصول جدید آن ها در قالب نمونه جدید توسط دبیرخانه بررسی و در صورت دارا بودن شرایط تایید می شود.

6-4 شرکت های تایید شده، به منظور استفاده از حمایت ها و تسهیلات مد نظر قانون، علاوه بر معیارهای ماده 1 باید معیارهای خاص حمایت و تسهیلات درخواستی را احراز کند.

6-5 صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان شامل میزان و شرایط برخورداری از تسهیلات آن صندوق را متناسب با دسته بندی ارائه شده در این آیین نامه تدوین و به کارگروه ارائه کند.

6-6 در صورتی که اهداف مصوب تعیین شده در برنامه رشد شرکت در مورد کالاها/خدمات دانش بنیان تایید شده محقق نشود، دبیرخانه می تواند آن محصول را از فهرست محصولات دانش بنیان شرکت خارج کند.

6-7  شرکت های دانش بنیان سالانه بر مبنای شاخص های رشد مصوب دبیرخانه از قبیل سهم فروش دانش بنیان، تعداد نیروی انسانی بیمه شده و سایر شاخص های اعلامی از سوی دبیرخانه، رتبه بندی شده و متناظر با امتیاز کسب شده، می توانند از حمایت های ذیل قانون بهره مند شوند. در صورت نرسیدن شرکت به اهداف برنامه رشد مصوب خود، حمایت ها محدود و در صورت لزوم تا زمان تحقق اهداف توافق شده، قطع خواهد شد.

6-8 پروندة شرکت هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (در زمینه بازپرداخت تسهیلات، سوءاستفاده از حمایت هایی از قبیل مالیات، بیمه و )…، طبق دستورالعمل پیوست 3 بررسی خواهد شد.

6-9 در صورت هرگونه تخلف شرکت در استفاده از حمایت های قانون برای مقاصد دیگر، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایت ها، مشمول مجازات های موضوع ماده 11 قانون حمایت نیز خواهد بود.

6-10 حمایت هایی که به هر دسته از شرکت ها تعلق می گیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذی صالح تعیین می شود.

ماده -7 ضوابط اجرایی

7-1 پس از ثبت درخواست ارزیابی توسط شرکت های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آن ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می کند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه ممیزی و تصمیم گیری نهایی می شود.

7-2 شرکت های متقاضی موظف به ارائه تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی طبق پیوست 4 هستند.

7-3 صورت های مالی شرکت های متقاضی، حسب مورد بر مبنای مصوبه دبیرخانه باید به تأیید حسابرسان رسمی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برسد.

7-4 پرونده شرکت هایی که برخی از معیارهای این آیین نامه را احراز نمی کنند، در موارد خاص به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه، در کارگروه مورد بررسی قرار میگیرد.

7-5 در صورت وجود شواهدی مبنی بر عدول شرکت از معیارهای ارزیابی، دبیرخانه می تواند شرکت تایید شده را بر مبنای معیارهای این آیین نامه و سایر مصوبات کارگروه، مورد ارزیابی مجدد قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، اقدامات لازم را برای تایید یا عدم تایید شرکت به عمل آورد.

7-6 دبیرخانه موظف است سقف 50 میلیارد ریال اعلام شده در ماده 3، 4 و 5 آیین نامه را بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانك مرکزی به صورت سالانه به روزرسانی و اعلام کند. بر این اساس شرکت های جدیدالورود یا شرکت هایی که زمان ارزیابی مجدد آنها بر اساس مفاد این آیین نامه رسیده است، بر مبنای میزان فروش سالانه اعلامی جدید ارزیابی خواهند شد.

7-7 شرکت های نوپا لازم است گزارش پیشرفت برنامه رشد خود را به صورت سالانه به دبیرخانه ارائه دهند و پس از گذشت حداکثر 5 سال از زمان دریافت تاییدیه نوپا، معیارهای شرکت های دانش بنیان نوآور یا شرکت های دانش بنیان فناور را کسب نمایند. در صورت عدم کسب این معیارها، شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج می شود. بنا برتشخیص دبیرخانه، مدت زمان مندرج در این بند، صرفا تا 5 سال دیگر و به صورت سالانه بر اساس ارزیابی برنامه رشد شرکت قابل تمدید خواهد بود.

7-8 تاییدیه دانش بنیان شرکت های دانش بنیان نوآور یا شرکت های دانش بنیان فناور برای استفاده از مزایای قانون، با توجه به شاخص های ماده 1 به صورت دوره ای و هر سه سال یک بار ارزیابی شده و در صورت عدم احراز شرایط درج شده، آن شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج خواهند شد.

7-9 در صورتی که شرکت دانش بنیان نوآور شرط 2-4 ذکر شده در ماده 4 را از دست بدهد، به دسته شرکت های دانش بنیان نوپا منتقل خواهد شد. در این شرایط شرکت ها تنها دو سال فرصت دارند تا بتوانند مجددا شرایط شرکت های دانش بنیان نوآور یا شرکت های دانش بنیان فناور را کسب کنند. این انتقال تنها یك بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته بالاتر، شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج خواهد شد.

7-10 در صورتی که شرکت دانش بنیان فناور یکی از دو شرط 2-5 و 3-5 ذکر شده در ماده 5 را از دست بدهد، بنا به تشخیص دبیرخانه و بر اساس دلایل ارائه شده توسط شرکت، آن شرکت می تواند یك سال دیگر به عنوان شرکت دانش بنیان فناور فعالیت کند. در صورتی که شرکت پس از گذشت یك سال شرایط شرکت های فناور را کسب نکند، به دسته شرکت های دانش بنیان نوپا یا شرکت های دانش بنیان نوآور منتقل خواهد شد. در این شرایط شرکت تنها دو سال فرصت دارد تا بتواند مجددا شرایط شرکتهای دانش بنیان فناور را کسب نماید. این انتقال تنها یك بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته فناور، شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج خواهد شد.

11-7 در صورتی که شرکت دانش بنیان فناور به صورت هم زمان دو شرط 2-5 و 3-5 ماده 5 را از دست بدهد، به دسته شرکت های دانش بنیان نوپا منتقل خواهد شد. در این شرایط شرکت تنها دو سال فرصت دارد تا بتواند مجددا شرایط شرکت های دانش بنیان نوآور یا شرکت های دانش بنیان فناور را کسب کند. این انتقال تنها یك بار انجام شده و در صورت تکرار شرایط فوق یا عدم ارتقاء به دسته بالاتر، شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج خواهد شد.

7-12 ارتقای دسته شرکت های دانش بنیان از نوپا به نوآور، نوپا به فناور، و نوآور به فناور در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 4 یا 5 قابل انجام است.

13-7 در صورتی که براساس اعلام مراجع ذی صالح قانونی، شرکتی انحلال یابد، آن شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج خواهد شد.

14-7 شرط تسلط بر دانش فنی برای محصولات موجود در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان، با داشتن تیم تحقیق و توسعه یا سهام داران مشابه، صرفا برای یك شرکت قابل تایید است. بنابراین در صورتی که شرکت، محصول مورد ارزیابی را قبلا در شرکت دیگری به تایید دانش بنیان رسانده باشد، شرط تسلط بر دانش فنی محصول فوق الذکر با تیم تحقیق و توسعه یا سهام داران مشابه، قابل تایید نخواهد بود.

15-7 دبیرخانه موظف است با همکاری سایر بازیگران زیست بوم دانش بنیان به ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی زیرساختهای لازم از قبیل سامانه ارائه برخط خدمات ارزیابی، سامانه یکپارچه ارائه حمایت ها و تسهیلات و سامانه نمایش توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان را فراهم کند.

16-7 بر اساس آیین نامه حاضر، دبیرخانه موظف است فهرست شرکت های دانش بنیان مورد تایید پیش از تصویب این آیین نامه را در قالب دسته بندی جدید به روزرسانی و منتشر کند.

17-7 با توجه به اینکه فهرست کالا و خدمات دانش بنیان به صورت دوره ای به روزرسانی می شود و یکی از شاخص های به روزرسانی، سطح فناوری کل کشور در هر حوزه است، در صورتی که در این به روزرسانی ها، کلیه محصولات و خدمات دانش بنیان تایید شده یك شرکت از فهرست خارج شود، آن شرکت به مدت سه سال از زمان آخرین تایید یا یك سال از زمان آخرین به روزرسانی (هرکدام که بیشتر باشد) فرصت دارد تا کالا/ خدمات جدیدی را که در فهرست کالا و خدمات دانش بنیان موجود است، برای ارزیابی ارائه کند. در غیر این صورت آن شرکت از فهرست شرکت های دانش بنیان خارج خواهد شد.

18-7 دبیرخانه مجاز است حسب نیاز در فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شبکه کارگزاران ارزیابی استفاده و متناسب با نوع خدمات تعرفه های ارزیابی را مشخص کند.

19-7 در صورتی که شرکت های دانش بنیان، درخواست انتقال محصول دانش بنیان خود به شرکت دیگری را داشته باشند، باید درخواست خود را از طریق نامه رسمی و امضا شده توسط همة سهامداران شرکت مبداء ارائه کنند. موضوع درخواست توسط دبیرخانه با توجه به وضعیت شرکت مبدا و مقصد بررسی می شود. دبیرخانه پس از بررسی مستندات ارسالی و علت انتقال محصول، میتواند با این مسأله موافقت کند. بدیهی است در صورت انجام این کار، محصول مورد نظر از فهرست محصولات مورد تایید برای شرکت مبداء، حذف میشود و لذا ممکن است منجر به تغییر وضعیت شرکت مبداء از نظر دانش بنیانی (تایید/عدم تایید) و نوع آن شود.

این آیین نامه در 7 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 1402/02/18 کارگروه به تصویب رسید و جایگزین نسخه های قبلی این آیین نامه و « شیوه نامه معیارهای کالاها/خدمات دانش بنیان برای بررسی کالاها/خدمات در کارگزاران ارزیابی شرکت های دانش بنیان» مصوبه کارگروه مورخ 1393/03/31، و « مصوبه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان نوع 3 » مورخ 11/11/1399 سایر مصوبات مغایر با این آیین نامه در کارگروه می شود و تمامی نسخه های قبلی این آیین نامه، شیوه نامه ها و مصوبات مذکور، از درجه اعتبار ساقط می شود.

مقالات مرتبط:

تفاوت محصولات و خدمات دانش بنیان

طرح منتورینگ و مشاوره دانش بنیان

لینک درخواست مشاوره از کارشناسان ما

لینک خروجی: خدمات شتابدهی دانش بنیان در شتابدهنده نانوپل

 

پیوست 1: معیارهای تسلط بر دانش فنی

 

به منظور احراز شرط بند 3-1 ماده 1 (تسلط بر دانش فنی)، شرکت باید حداقل در یکی از موارد زیر ناظر به دانش طراحی، تسلط داشته باشد:

الف- زیرسیستم اصلی* کالا و خدمت

ب- یکپارچه سازی کالا و خدمت (فعالیت های صرفا مونتاژ، مشمول این بند نیست)

ج- فرآیند (یا تجهیزات) تولید کالا و خدمت (مشروط به پیچیده بودن فرآیند یا تجهیزات تولید)

بندهای «الف»، «ب» و «ج»، باید براساس یك یا ترکیبی از روشهای زیر، انجام شده باشد:

-1 طراحی داخلی: طراحی صورت گرفته، مبتنی بر ایده و فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت، انجام شده باشد.

-2 مهندسی معکوس: طراحی صورت گرفته، مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه روی محصولی که قبلا توسط افراد یا شرکت های دیگر تولید شده است، انجام شده باشد. بدیهی است مهندسی معکوس با کپی سازی متفاوت است. در مهندسی معکوس، هدف استخراج دانش های نهفته در طراحی و چینش اجزا و همچنین مواد و قطعات بکار رفته در محصول اصلی توسط تیم طراحی و مهندسی خبره است.

-3 انتقال فناوری به همراه ایجاد تغییرات اساسی: شرکت ابتدا دانش فنی را از طریق انتقال فناوری از مجموعه های بیرون از شرکت (از طریق خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات، دریافت آموزش از شرکت های دارنده دانش فنی و…) وارد کرده و در ادامه با انجام تحقیق، طراحی و توسعه، موفق به ایجاد تغییرات اساسی در محصول یا فرآیند (تجهیزات)رپیچیده تولید، شده است.

در تمامی موارد 1 تا 3، لازم است شرکت به دانش فنی و منطق طراحی (دانش چرایی)، دست یافته و مسلط باشد.

تبصره 1 در صورتی که تسلط بر دانش فنی، توسط افراد اصلی شرکت قبلا در مجموعه دیگری (از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکت ها) یا توسط تیم مشاوران فنی فعلی شرکت، انجام شده باشد و شرکت نیز بر دانش فنی و منطق طراحی (دانش چرایی) مسلط باشد، بند 3-1 مورد تایید خواهد بود.

* زیرسیستم اصلی، بخش هایی از محصول است که علاوه بر دارا بودن شرط سطح فناوری (بند 1-1 ماده 1) حداقل 25 درصد از قیمت فروش محصول، ناشی از آن بخش ها باشد.

پیوست 2: شیوه ارزیابی مالکیت شرکت ها و موسسات متقاضی

 

ماده 1 به استناد قانون حمایت ، مجموعه ی «شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی»» و شرکت هایی که بیش از 50 درصد از مالکیت آن ها متعلق به آن مجموعه ها باشد، قابلیت تایید به عنوان شرکت دانش بنیان را ندارند.

تبصره 1 دبیرخانه می تواند در احراز این ماده، سهامداران شرکت متقاضی را تا لایه دوم، بررسی کند.

 

تبصره -2 دبیرخانه می تواند به منظور شناسایی «شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی» موضوع این ماده، از اسامی شرکت ها، موسسات و نهادهای مندرج در پیوست بودجه سنواتی هر سال، به عنوان یکی از ابزارهای احراز این ماده استفاده کند.

پیوست 3: دستورالعمل بررسی سوء سابقه شرکت ها

 

ماده1 شرکت هایی که سوءسابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته اند (در زمینه بازپرداخت تسهیلات، هزینه کرد حمایت ها، بهره گیری از معافیت های مالیاتی، بیمه ای و …) از شمول بررسی در قالب این آیین نامه خارج هستند و اعضای کارگروه، مشخصات شرکت هایی را که در تعامل با آنها از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداری کرده اند یا مرتکب تخلف یا سوءاستفاده شده اند، در اختیار کارگروه قرار می دهند.

تبصره -1 صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق اخذ اطلاعات از سایر نهادهای مالی، سابقه مالی شرکت های دارای سوءسابقه را استخراج و در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار می دهد.

ماده 2 در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه میتواند از سایر مراجع ذی ربط نیز استعلام های لازم را دریافت کند. دبیرخانه می تواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزاران معتمد و صاحب صلاحیت استفاده کند.

ماده 3 در صورت اعتراض شرکت ها، دبیرخانه بررسی کرده و تصمیم گیری نهایی را انجام خواهد داد.

ماده 4 تاییدیه شرکت های دانش بنیان که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیلات مالی و حمایت ها)، لغو می شود.

پیوست 4: تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی

 

شرکت های متقاضی موظف به داشتن گردش مالی شفاف هستند (نظیر دارا بودن دفاتر قانونی معتبر، اسناد مالی درآمد و هزینه معتبر، گردش وجوه نقد صرفا از طریق حساب های بانکی رسمی شرکت متقاضی، ثبت به موقع و صحیح اسناد مالی، و رعایت استانداردهای حسابداری) و لازم است نسبت به ثبت فعالیت های مالی، عملیاتی و جاری خود اقدام کنند. موارد مدنظر در نظام نامه مالی شرکت متقاضی به شرح زیر است:

 • کلیات اصول مالی (کلیه وقایع عملیات مالی شرکت متقاضی و نحوه تنظیم، ثبت و نگهداری دفاتر، حساب ها و گزارش های مالی بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد)
 • درآمد و هزینه (درآمدهای تحقق یافته به حساب یا حساب های بانکی شرکت متقاضی واریز می شود و برداشت از این حساب با تعیین محل مصرف با امضای مجاز مذکور در اساس نامه خواهد بود)
 • قیمت تمام شده (به منظور دست یابی به هزینه محصولات و خدمات تولید و ارائه شده توسط شرکت متقاضی، هزینه مواد مستقیم مصرفی، دست مزد مستقیم و سربار ساخت، محاسبه و در حساب ها ثبت می شود)